Tesla: Software-oppdateringen i 2019

GJELDER TESLA MODEL S, PRODUSERT I PERIODEN 2013-2016

(Mange av bilene som fikk norske skilt i 2017, ble produsert i 2016 og er rammet) Hundrevis av norske og danske Tesla-eiere krever nå penger tilbake fra Tesla, på grunn av en software-oppdatering i 2019. Batterikapasiteten ble kraftig redusert, samt at lading ved superladere tar mye lengre tid enn før. Erstatningen ligger an til å bli 130.000 kroner per bil .

Vi bruker samme advokat som forrige gang vi vant mot Tesla. Dette var i 2018 og var den største saken som har vært mot Tesla i Norge.

Bli med 466 Tesla-eiere og krev 130.000 kroner i prisavslag for at bilen ble nedgradert

Gruppen foran oss er allerede blitt tilkjent 130.000 kroner per bil og vi skal selvsagt ha det samme. Dersom du har en slik bil, har du akkurat like mye krav på disse pengene som alle andre. Meld deg på i klagesaken, så tar vi jobben med å hente pengene for deg. Det er bare de som krever som får, dette vet vi fra tidligere saker mot Tesla og andre.

Les dette før påmelding:

Vi samler sammen deltakerne, håndterer hele klageprosessen og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. Etter påmelding vil du motta nyhetsbrev om saken, så sørg for at e-postadressen du oppgir er korrekt.

Klagesaken retter seg mot software-oppdateringen i 2019 og gjelder Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016.

Gjennom min påmelding, aksepterer jeg følgende:

Alternativ 1: Jeg betaler 3.490 kr i påmeldingsavgift og mottar 70% av kompensasjonen dersom jeg vinner frem med min klage. Resterende er suksesshonorar som går til Dag Rune Flåten, inkludert de som har bistått ham i saken. Dersom det skulle bli aktuelt med ytterligere innbetalinger, vil disse bli fratrukket i beregningen av suksesshonoraret. Det vil eksempelvis si, at dersom suksesshonoraret i utgangspunktet var 10.000 kr og jeg hadde betalt inn 2.000 kr utover påmeldingsavgiften, vil suksesshonoraret jeg skal betale være redusert til 8.000 kr. Dersom kompensasjonen er i form av reparasjoner eller annet (ikke i form av en pengeutbetaling), vil jeg blir fakturert for suksesshonoraret, med samme fratrekk som nevnt ovenfor. Jeg vil i så fall betale dette beløpet i henhold til mottatt faktura snarest mulig og senest i løpet av 30 dager.

Alternativ 2: GRATIS påmelding og jeg mottar 50% av kompensasjonen dersom jeg vinner frem med min klage. Resterende er suksesshonorar som beskrevet i alternativ 1.

Eksempel på klagebrev

I tillegg til å melde seg på gjennom Bilklager.no, er det viktig at man sender en direkte klage til Tesla og hvis man har kjøpt bilen av noen andre, kan klagen gjerne sendes til selgeren også. Du bør klage så raskt som mulig. Det må klages innen rimelig tid etter at man oppdager eller burde oppdaget problemet. Klagen er med på å legge et press mot Tesla, samt at det er viktig med tanke på klagefrister.

Dersom du ikke allerede har sendt en direkte klage, bruk gjerne vårt eksempel på klagebrev:

Til Tesla Norway AS (og eventuelt til selger)

MANGEL VED REG NR ……………………… Jeg viser til kjøpekontrakt av ………………………….. Jeg beklager å måtte melde fra om at jeg har oppdaget …………………………………….. Dette er en mangel ved bilen som jeg krever at dekkes. Det bes om at det tas stilling til om det aksepteres ansvar i saken.

Hvis jeg ikke hører noe annet innen 14 dager, går jeg ut fra at ansvar avvises. Det varsles om at det da kan bli aktuelt å gå videre med saken og det vil bli vurdert å få feilen reparert et annet sted, for så å kreve kostnaden dekket.

Det å delta i klagesaken fungerer som følger:
 1. Påmelding

  Om du har en av de berørte bilene og ønsker å få den erstatningen du har krav på, så meld deg på.

  Du kan gjøre hele jobben på egenhånd, men det kan fort bli en kostbar affære. Du må gjerne gjøre som oss og engasjere en dyktig advokat for i det hele tatt å bli tatt på alvor. Ved å bli med i vår klagesak, betaler du enten 3.490 kroner ved påmelding, eller du deltar helt GRATIS. Dette velger du selv.

  I tillegg til å delta i klagesaken, er det viktig at man sender en direkte klage til Tesla. Dette er med og bygger et press mot Tesla, samt at det er viktig med tanke på frister.

  Du finner eksempel på klagebrev nederst på siden.

 2. Oppfølging

  Vi samler sammen deltakerne, håndterer hele klageprosessen og holder alle deltakerne orientert gjennom regelmessige nyhetsbrev, der vi oppdaterer om fremdriften i arbeidet gjennom hele sakens levetid.

  Vi tar forbehold om at det kan bli aktuelt med ytterligere innbetaling. Det vil for eksempel ha stor betydning om vi ender opp med 150 eller 1.000 deltakere i gruppen.

  De to norske gruppesakene som endte med forlik våren og sommeren 2018, varte begge i rundt et år fra start til lykkelig slutt.

  Det er mange fordeler med å stå sammen som en slagkraftig gruppe i møte med en så stor og ressurssterk motpart. I og med at det er 11.000 berørte Teslaer i Norge, bør vi absolutt klare å samle en stor og sterk gruppe.

 3. Forhandling

  De to forrige norske gruppesakene mot Tesla, endte som nevnt med forlik, like før de skulle til behandling i retten. Dag Rune Flåten stod bak den største av disse sakene.

  Også denne gangen ligger det en mindre gruppe foran oss i løypa. De er allerede tilkjent 130.000 kroner per bil og vi skal selvsagt ha det samme.

  Med oss på laget har vi samme advokat som forrige gang vi vant.

 4. Resultat

  Dersom du velger å betale påmeldingsavgiften på 3.490 kroner, mottar du 70 prosent av kompensasjonen når vi vinner frem.

  Med GRATIS påmelding, mottar du 50 prosent av kompensasjonen.

  Resterende er suksesshonorar, som går til Dag Rune Flåten, Bilkklager.no og de som har bistått i arbeidet.

  Ved å delta i gruppen, er din økonomiske risiko begrenset til påmeldingsavgiften.

  Om det skulle bli aktuelt med tilleggsbetaling, vil dette være noe du i så fall tar stilling til senere i prosessen, basert på de opplysninger som da foreligger. Vår ambisjon er å gjøre prosessen så rimelig og effektiv som mulig.

Tesla: Software-oppdateringen i 2019

GJELDER TESLA MODEL S, PRODUSERT I PERIODEN 2013-2016

(Mange av bilene som fikk norske skilt i 2017, ble produsert i 2016 og er rammet) Hundrevis av norske og danske Tesla-eiere krever nå penger tilbake fra Tesla, på grunn av en software-oppdatering i 2019. Batterikapasiteten ble kraftig redusert, samt at lading ved superladere tar mye lengre tid enn før. Erstatningen ligger an til å bli 130.000 kroner per bil .

Vi bruker samme advokat som forrige gang vi vant mot Tesla. Dette var i 2018 og var den største saken som har vært mot Tesla i Norge.

Bli med 466 Tesla-eiere og krev 130.000 kroner i prisavslag for at bilen ble nedgradert

Gruppen foran oss er allerede blitt tilkjent 130.000 kroner per bil og vi skal selvsagt ha det samme. Dersom du har en slik bil, har du akkurat like mye krav på disse pengene som alle andre. Meld deg på i klagesaken, så tar vi jobben med å hente pengene for deg. Det er bare de som krever som får, dette vet vi fra tidligere saker mot Tesla og andre.

Les dette før påmelding:

Vi samler sammen deltakerne, håndterer hele klageprosessen og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. Etter påmelding vil du motta nyhetsbrev om saken, så sørg for at e-postadressen du oppgir er korrekt.

Klagesaken retter seg mot software-oppdateringen i 2019 og gjelder Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016.

Gjennom min påmelding, aksepterer jeg følgende:

Alternativ 1: Jeg betaler 3.490 kr i påmeldingsavgift og mottar 70% av kompensasjonen dersom jeg vinner frem med min klage. Resterende er suksesshonorar som går til Dag Rune Flåten, inkludert de som har bistått ham i saken. Dersom det skulle bli aktuelt med ytterligere innbetalinger, vil disse bli fratrukket i beregningen av suksesshonoraret. Det vil eksempelvis si, at dersom suksesshonoraret i utgangspunktet var 10.000 kr og jeg hadde betalt inn 2.000 kr utover påmeldingsavgiften, vil suksesshonoraret jeg skal betale være redusert til 8.000 kr. Dersom kompensasjonen er i form av reparasjoner eller annet (ikke i form av en pengeutbetaling), vil jeg blir fakturert for suksesshonoraret, med samme fratrekk som nevnt ovenfor. Jeg vil i så fall betale dette beløpet i henhold til mottatt faktura snarest mulig og senest i løpet av 30 dager.

Alternativ 2: GRATIS påmelding og jeg mottar 50% av kompensasjonen dersom jeg vinner frem med min klage. Resterende er suksesshonorar som beskrevet i alternativ 1.
Påmelding

Det etter vår mening mest lønnsomme alternativet:

Ønsker du gratis påmelding? Fyll i så fall ut skjemaet under.
VED Å SENDE INN DETTE SKJEMAET, AKSEPTERER DU Å MOTTA VÅRE NYHETSBREV, SAMT AT VI KAN KONTAKTE DEG VED Å BRUKE KONTAKTINFORMASJONEN DU OPPGIR, VED BEHOV. OPPLYSNINGENE DU OPPGIR VIL IKKE BLI GITT TIL ANDRE PARTER.
Hva er mest lønnsomt?

Dersom erstatningen din blir på mer enn 9.971 kroner, vil det være mest lønnsomt å betale 3.490 kroner ved påmelding. Grunnen er at du da beholder 70 prosent av erstatningen. Gruppen foran oss er allerede blitt tilkjent 130.000 kroner hver i en helt tilsvarende sak. Tesla anket og de møter hverandre i retten i slutten av januar 2023 – om de ikke kommer til enighet før den tid. Tesla pleier nemlig å gjøre opp for seg like før partene skal møtes i retten.